Loading...

Tutaj będę pisał, co mi się wyda ważne.

Blog.

Nie ma pewności co do niepewności

Żyjemy w wielkim, złożonym absurdzie prawnym. Czy nie ma zdarzeń losowych? Można próbować taką tezę uzasadniać… A na pewno ubezpieczać można na podstawie umów, zupełnie wyjętych z przepisów o ubezpieczeniach i nadzoru.

Do konstytucji wpiszmy klauzulę słuszności

Słusznosć jest juz obecna w polskim prawie. Wpisanie jej do kolejnych nowelizacji kodeksów oraz do konstytucji ułatwiłoby deregulację i nadwątliło nieszczery kult litery prawa narzucany przez sędziów orzekających i tak wedle własnego widzimisię.